Auditor Internal

Tugas Auditor Internal IAIN Parepare adalah sebagai berikut :
a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Mutu Internal tahunan.
b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian Audit Mutu Internal.
c. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
d. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Rektor.
e. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
f. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan

DAFTAR NAMA-NAMA AUDITOR INTERNAL IAIN PAREPARE


 • 1 Prof. Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag.
  2 Prof. Dr. Hj. Hamdanah, M.Si.
  3 Dr. Agus Muchsin, M.Ag
  4 Dr. H. Saepudin, S.Ag, M.Pd.
  5 Dr. H. Muhammad Saleh, M.Ag.
  6 Dr. Herdah, M.Pd.
  7 Dr. Aris, S.Ag., M.H.I.
  8 Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd.
  9 Dr. Abdul Halik, M.Pd.I.
  10 Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
  11 Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum.
  12 Dr. Muhammad Qadaruddin, M.Sos.I.
  13 Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I
  14 Dr. Kaharuddin, S.Ag, M.Pd.I.
  15 Dr. Iskandar, S.Ag., M.Sos.I.
  16 Dr. Rahmawati, S.Ag, M.Ag.
  17 Dr. Zulfah, S.Pd, M.Pd
  18 Dr. Ahdar, M.Pd.I.
  19 Dr. Zainal Said, M.H.
  20 Dr. Ramli, S.Ag., M.Sos.I.
  21 Dr. Usman, M.Ag.
  22 Dr. Fikri, S.Ag, M.HI.
  23 Dr. Nurhikmah, M.Sos.I.
  24 Dr. Musyarif, S.Ag, M.Ag.
  25 Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A. • 26 Dr. Mujahidah, S.Pd.I, M.Pd.
  27 Dr. Damirah, S.E, M.M.
  28 Dra. Hj. Hasnani, M.Hum
  29 Ali Rahman, S.Ag, M.Pd.
  30 Hj. Nurhamdah, S.Ag, M.Pd.
  31 Sulvinajayanti, S.Kom., M.I.Kom.
  32 Mahyuddin, M.A.
  33 Adnan Achiruddin Saleh, M.Si.
  34 Nurleli Ramli, M.Pd.
  35 Ade Hastuty, S.T., S.Kom, M.T.
  36 Rustan Efendy, S.Pd.I, M.Pd.I.
  37 Muhammad Ahsan, M.Si.
  38 Zulfiqar Busrah, M.Si.
  39 Syarifah Halifah M.Pd.
  40 Hasmiah Herawati M.Pd.
  41 Herlan Sanjaya, M.Kom
  42 An Ras Try Astuti, M.E.
  43 Darwis S.E., M.Si.
  44 Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
  45 Besse Faradiba, M.M.
  46 Sri Mulianah, S.Ag, M.Pd
  47 A Dian Fitriana M.I.Kom.
  48 Ulfah M.Pd
  49 Mifda Hilmiyah, M.I.Kom